اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 12 اسفند 1398 | بازدیدها: 2930

0
دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


مجموع بودجه ملی سال مالی 1399 حدود 428 میلیارد افغانی تصویب شده است که 26 درصد تولید ناخالص داخلی را ارایه می‌نماید.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


بودجه عادی سال مالی 1399 بالغ بر 289 میلیارد افغانی می‌باشد که در مقایسه با بودجه سال مالی 1398 حدود 3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنان بودجه انکشافی در سال مالی 1399 بالغ بر 139 میلیارد افغانی پلان شده است. (بودجه عملیاتی / عادی: 67 درصد و بودجه انکشافی: 33 درصد)

بودجه عادی سال مالی 1399 نسبت به بودجه عادی سال مالی 1398 حدود 3 درصد کاهش داشته است که دلیل آن حذف هزینه‌های غیرضروری، اصل صرفه‌جویی و هزینه‌های که ماهیت یکبارگی داشتند (مانند هزینه انتخابات) بوده است.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


بودجه انکشافی سال مالی 1399، در مقایسه با بودجه آغاز سال مالی 1398 حدود 11 درصد بیشتر پلان شده است که در بخش بودجه انکشافی غیراختیاری می‌باشد.

بیشترین بخش بودجه انکشافی اختیاری برای تکمیل پروژه‌های در حال جریان اختصاص یافته است.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


مجموع عواید در سال مالی 1399 حدود 416 میلیارد تخمین شده است که از این جمله 208 میلیارد افغانی آن عواید داخلی و 207میلیارد افغانی آن از طریق کمک‌های خارجی فراهم میگردد. با توجه به ارقام فوق دیده می‌شود که هنوز هم حدود 48 درصد منابع تمویل بودجه از طریق کمک‌ها تامین میگردد که وابستگی افغانستان را به کمک‌های خارجی نشان می‌دهد.

در سال مالی 1399 کسر بودجه حدود 12.3 میلیارد افغانی می‌باشد که 0.7 درصد مجموع تولیدت ناخالص داخلی را تشکیل داده و براساس پیش‌بینی‌های وزارت مالیه در سطح قابل مدیریت تنظیم گردیده است. وزارت مالیه می‌گوید توقع می‌رود که این کسر در اثر جلب کمک‌های بیشتر و یا افزایش عواید کاهش یابد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


رشد اقتصادی کشور از 2.7 درصد در سال 1397 خورشیدی به 2.9 درصد در سال 1398 خورشیدی افزایش یافت که دلایل عمده آن براساس گزارش وزارت مالیه، ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه که باعث رشد سطح صادرات کشور گردید و همچنان رشد سکتور زراعت بود.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


رشد اقتصادی کشور برای سال مالی 1399 خورشیدی حدود 3.4 درصد تخمین شده است که افزایش 0.5 درصدی را در مقایسه با سال مالی 1398 را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی اساساً از اثر بهبود تولیدات زراعتی و مصرف بلند بودجه انکشافی می‌باشد که به دلیل تقاضای بیشتر برای فعالیت‌های ساختمانی، برق، گاز و آب منتج به فعالیت رشد بلند اقتصادی خواهد شد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


رشد اقتصادی کشور بیشتر متکی بر سکتور زراعت، به ویژه صادرات میوه‌جات و حبوبات می‌باشد که اکنون سهم زراعت در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور حدود 22.3 درصد می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که الی سال 1402 خورشیدی تا 23.6 درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی میان مدت نیز تا سال آینده به 3.5 درصد خواهد رسید.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


میزان تورم طی سال مالی 1399 خورشیدی بطور متوسط 4.2 درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته حدود 0.03 درصد کاهش خواهد یافت و تا سه سال آینده میانگین تورم در کشور تا 4.5 درصد خواهد رسید. دلیل آن اقتصاد مصرفی بودن کشور هست که بیشتر متکی بر واردات کالاهای بازرگانی می‌باشد و هرگونه تغییرات در قیمت‌ها و احجام کالاهای وارداتی، اقتصاد کشور را نیز متاثر می‌سازد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


براساس یادداشت‌های مسوده بودجه سال مالی 1399 خورشیدی، در صورتی‌که روند کاهش کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان در میان مدت ادامه یابد، وضعیت اقتصادی کشور متفاوت خواهد بود، از آنجایکه فعالیت‌های اقتصادی افغانستان درحال حاضر بیشتر متکی بر کمک‌های جامعه جهانی بوده، با کاهش یافتن تدریجی کمک‌ها، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، و تأثیرات سو آن، باعث ایجاد تأثیرات مستقیم بالای تجارت، صنعت و سایر فعالیت‌های اقتصادی شده و این مسئله افزایش نرخ بیکاری را در قبال خواهد داشت که تأثیرات مستقیم بالای تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری رونما خواهد گردید. کاهش در کمک‌های بلاعوض کمک کننده گان نیز ارزش افغانی در برابر دالر آمریکایی را تقلیل داده و متعاقباً قیمت‌های داخلی از آن بابت بلند خواهد رفت. افزایش در قیمت‌های داخلی تأثیر منفی بالای اقشار فقیر جامعه خواهد داشت به دلیل اینکه قدرت خرید آنها بیشتر متأثر خواهد شد. افزایش قیمت‌ها بر بودجه ملی نیز با کاهش ارزش واقعی پول افغانی نیز تاثیر دارد، زیرا برای خرید عین کمیت اجناس و خدمات مقدار بیشتر پول تادیه می‌گردد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


خطر مهم دوم ناشی از انتخابات سال 1398 و پروسه صلح می‌باشد، عدم اطمینان امنیتی و استراتیژی سیاسی حکومت جدید نیز ممکن تقاضای داخلی را برای اجناس و خدمات بطور منفی متأثر سازد. در نتیجه، میزان تورم نسبت به ارقام پیشبینی شده در میان مدت کمتر خواهد بود.


نرخ تبادله افغانی در برابر دالر آمریکایی

میانگین نرخ تبادله یک دالر آمریکایی در سال مالی 1397 خورشیدی حدود 75.2 افغانی بود و در سال مالی 1398 خورشیدی به 78.3 افغانی رسید. پیش‌بینی می‌شود که میانگین این رقم در سال مالی 1399 خورشیدی به 79.4 افغانی و در سال 1400 خورشیدی به 80.5 افغانی برسد. دلایل آن، کاهش میزان تکتانه بر اوراق قرضه بانک‌های خصوصی، قاچاق جلوگیرناپذیر دالر به خارج از کشور، کاهش در کمک‌های بلاعوض عنوان شده است.

نرخ تبادله دالر برای سال مالی 1398 خورشیدی 74 افغانی و 49 پول تعیین شده است.


عواید داخلی

تخمین عواید حقیقی سال مالی 1398 خورشیدی (2019 میلادی)، حدود 200 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که حدود 57 درصد آن (115.1 میلیارد افغانی) را عواید مالیاتی (بشمول مالیات بر عایدات، دارایی‌ها، اجناس و واردات و مالیات تجارتی) تشکیل می‌دهد. عواید غیرمالیاتی امسال بالغ بر 84.1 میلیارد افغانی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی وزارت مالیه، عواید کشور در سال مالی 1399 خورشیدی به 208.9 میلیارد افغانی خواهد رسید.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


وزارت مالیه می‌گوید، به منظور بهبود اداره مالیات و برای افزایش عواید داخلی، در مطابقت با توافقنامه سازمان تجارت جهانی، حکومت افغانستان پذیرفته است تا «مالیات ثابت بر واردات» را از بین ببرد و پالیسی «مالیات بر ارزش افزوده واردات» را قبل از تاریخ اول جنوری سال 2021 تطبیق نماید، اما ازین‌که این اداره تاهنوز به ظرفیت کافی برای اداره درست مالیات دست نیافته، پالیسی 10 درصد «مالیات بر ارزش افزوده» را الی جنوری 2021 آغاز می‌نماید که براساس محاسبات، توقع می‌رود که این 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تا حدود 1.1 درصد به تولیدات ناخالص داخلی (GDP) کشور بیافزاید.


کمک‌های خارجی به بودجه

در سال مالی 1399 خورشیدی، مجموع کمک‌ها به بودجه کشور معادل 206 میلیارد و 883 میلیون افغانی می‌شود که ازین میان 91 میلیارد و 953 میلیون افغانی افغانی آن به بودجه عادی و متباقی 114 میلیارد و 930 میلیون افغانی مساعدت‌های بلاعوض به بودجه انکشافی اند.

کمک‌های خارجی به بخش عادی بودجه سال مالی 1399 نسبت به سال گذشته حدود 7 درصد کاهش یافته است.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


از میان 114 میلیارد و 930 میلیون افغانی کمک‌های خارجی به بودجه انکشافی، حدود 39 میلیارد و 500 میلیون افغانی به بودجه انکشافی اختیاری و حدود 75 میلیارد و 430 میلیون افغانی دیگر به بخش بودجه انکشافی غیراختیاری می‌باشد.

دولت افغانستان همچنان 200 میلیون افغانی را بشکل قرضه از کشورهای ایتالیا و عربستان سعودی دریافت می‌کند.

کسر بودجه سال مالی 1399 خورشیدی حدود 12.3 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود که این مبلغ با ازدیاد عواید در جریان سال مالی به حداقل برسد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399
مصارف براساس وظایف


دفاع ملی، دربرگیرنده بیشترین بخش از مصارف بودجه، یعنی حدود 24 درصد کل بودجه (104 میلیارد افغانی) می‌باشد. این بخش شامل مصارف امور دفاع نظامی و عملیات‌های زمینی و هوایی می‌باشد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


برای خدمات عامه نیز که شامل ارگان‌های اجرایوی و مقننه، امور مالی، امور خارجه و خدمات عمومی می‌باشد، در مجموع 61.76 میلیارد افغانی بودجه اختصاص یافته است.

پس از دفاع، امور اقتصادی با 18 درصد (75 میلیارد افغانی) در رده دوم و مصئونیت و نظم عامه با 15 درصد (64 میلیارد افغانی) سومین بخش مصارف حکومت را تشکیل می‌دهند.

امور اقتصادی شامل هزینه امور کاری (نیروی بشری)، تجارتی و اقتصادی است و شامل بخش‌های زراعت، مواد سوخت و انرژی، ترانسپورت، صنعت و زیربنا می‌شود.

مصئونیت و نظم عامه شامل هزینه اداره امور پولیس و خدمات نظم عامه، از جمله وظایف پولیس، ترافیک، کنترول و جلوگیری از قاچاق می‌شود.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


برای حفاظت از محیط زیست که شامل مدیریت زباله‌ها، مدیریت فاضلاب و کاهش آلودگی می‌باشد، حدود 2 میلیارد و 700 میلیون افغانی اختصاص یافته است.

در بخش تهیه مسکن و تسهیلات اجتماعی که شامل هزینه توسعه مسکن، مدیریت انشکافی امور اجتماعی، مدیریت امور آبرسانی، تنویر جاده‌ها و منازل می‌باشد، در مجموع 10 میلیارد و 526 میلیون افغانی بودجه اختصاص یافته است.

معارف و صحت باهم حدود 15 درصد کل بودجه را تشکیل داده اند که بالترتیب 48 میلیارد و 14.5 میلیارد افغانی می‌شود.

بخش صحت شامل مصارف خدمات صحی، تولیدات طبی، امور فارمسی، وسایل و تجهیزات طبی، و ارائه خدمات صحی وقایوی و معالجوی می‌شود، در مجموع 14 میلیارد و 500 میلیون افغانی بودجه دارد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399فورمول برای محاسبه تقاعد از قرار ذیل می‌باشد:
- در صورتی‌که خدمت کمتر از ده سال باشد، بطور یکبارگی قرار ذیل پرداخت می‌گردد:
-- در صورتی‌که خدمت از یک الی پنج سال باشد، در بدل هر سال، ۲ ماهه آخرین معاش پرداخت می‌گردد؛
-- در صورتی‌که خدمت بالاتر از پنح الی ده سال باشد، در بدل هر سال، دو و نیم ماه آخرین معاش پرداخت می‌گردد؛
- در صورتی‌که خدمت بیش تر از 10 سال باشد، در مقابل ده سال 40 فیصد و بالاتر از آن در بدل هر سال ۲ فیصد افزود می‌گردد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


برای پرسونل نظامی فورمول متفاوتی وجود دارد:
- در صورت خدمت کمتر از ده سال، بطور یکبارگی قرار ذیل پرداخت می‌گردد:
-- در صورتی‌که خدمت از یک الی پنج سال باشد، در بدل هر سال ۲ ماهه آخرین معاش پرداخت می‌گردد؛
-- در صورتی‌که خدمت بالاتر از پنح الی ده سال باشد، در بدل هر سال، سه ماهه آخرین معاش پرداخت می‌گردد؛
- در صورتی‌که خدمت بیش تر از 10 سال باشد، در مقابل ده سال، 40 فیصد و بالاتر از آن در بدل هر سال 2.35 درصد افزود می‌گردد.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


وزارت مالیه برعلاوه تمویل بودجه ملی که انعکاس دهنده پروژه‌های ملی بوده، مبلغ 4 میلیارد افغانی را برای 34 ولایت (بشمول کوچی‌ها) در نظر گرفته است که به اساس یک فورمول مشخص بالای ولایات تقسیم گردیده است. بودجه در نظر گرفته شده به اساس فکتورهای سهم ثابت، نفوس و درجه بندی ولایات تقسیم شده است. مبلغ یک میلیارد افغانی بطور مساویانه بالای ولایات تقسیم گردیده و مبلغ یک میلیارد افغانی دیگر آن به اساس نفوس ولایات و مبلغ دو میلیارد افغانی آن براساس درصدی فقر در ولایات تقسیم گردیده است.

دانستنی‌های از بودجه سال مالی 1399


مجموع قروض دولت افغانستان از نهادهای بین‌المللی الی اخیر ربع سوم سال مالی 1398 خورشیدی بالغ بر 265 میلیارد و 803 میلیون افغانی می‌شود که مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون آن طی سال مالی 1398 خورشیدی دریافت شده است.

دولت افغانستان از آغاز سال مالی 1398 الی اخیر ربع سوم همین سال مالی، بالغ بر 1 میلیارد و 10 میلیون افغانی را بابت اقساط این قرضه‌ها و مبلغ 420 میلیون و 900 هزار افغانی را بابت تکتانه (سود) قروض خویش پرداخت نموده است و همچنان درین مدت بالغ بر 514 میلیون و 200 هزار افغانی معافیت در پرداخت‌های خویش را نیز دریافت نموده است.


ترتیب: ا. عبیدی

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, افغانستان و جهان

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید