دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

بودجه ملی 1395 خورشیدی

نویسنده: ابتهاج | تاریخ: 10 اسفند 1394 | بازدیدها: 2803

0
بودجه ملی 1395 حدود 444 میلیارد و 606 میلیون و 756 هزار افغانی از سوی مجلس نمایندگان تصویب و از سوی رئیس جمهور توشیح شد.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


ازین میان 276 میلیارد و 53 میلیون و 896 هزار افغانی آن بودجه عادی و متباقی 168 میلیارد و 552 میلیون و 861 هزار افغانی آن بودجه انکشافی هست. بودجه عادی حدود 62.09 درصد و بودجه انکشافی نیز 37.91 درصد مجموع بودجه ملی کشور را تشکیل میدهند.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


عواید داخلی که مجموعاً 133 میلیارد و 473 میلیون افغانی تخمین شده است، 30.02 درصد بودجه ملی را تمویل میکنند و در مقابل 67.73 درصد بودجه نیز از کمک های خارجی که مجموعاً 301 میلیارد و 112 میلیون و 674 هزار و 150 افغانی میشود، تمویل میگردد. حدود 2.25 درصد یا 10 میلیارد و 21 ملیون و 82 هزار و 250 افغانی نیز کسر بودجه میباشد.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


بیشترین مقدار بودجه یعنی 39.85 درصد آن نیز به سکتور امنیتی تخصیص شده است، درحالیکه سکتور زیربنا و منابع طبیعی در قدم بعدی حدود 20.34 درصد بودجه را بخود اختصاص داده اند. حدود 13.17 درصد بودجه نیز به سکتور معارف و آموزش و پرورش مختص شده است. سایر بخشها نیز جمعا 26.65 درصد بودجه را تشکیل میدهند.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در سکتور امنیتی نیز بیشترین مقدار بودجه (50.51 درصد) نیز به وزارت دفاع و بعدا 38.7 درصد به وزارت داخله اختصاص یافته است.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری نیز بیشترین مقدار بودجه به اداره مستقل ارگانهای محل (23.18 درصد)، دادگاه عالی (18.57 درصد) و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری (18.4 درصد) اختصاص یافته است. دفتر ریاست اجرایوی یا دارالانشای شورای وزیران کمتر از دو درصد بودجه اختصاصی این سکتور را تصاحب کرده است.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در سکتور زیربنا و منابع طبیعی نیز وزارت فواید عامه حدود 42.16 درصد، د افغانستان بریشنا شرکت حدود 23.47 درصد و وزارت انرژی و آب نیز13 درصد بودجه مختص به این سکتور را تصاحب شده اند.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در سکتور معارف نیز حدود 80.91 درصد بودجه به وزارت معارف و 15.2 درصد بودجه مختص به این سکتور نیز به وزارت تحصیلات عالی اختصاص یافته است.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در بخش زراعت، وزارت احیا و انکشاف دهات بیشتر از همه حدود 57.87 درصد و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز حدود 33.77 درصد بودجه اختصاصی این سکتور را بخود اختصاص داده اند.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


حدود 92.88 درصد بودجه اختصاصی به سکتور مصئونیت اجتماعی نیز به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مختص شده است.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


در بخش اقتصادی نیز 59.6 درصد بودجه اختصاصی به وزارت ماله، 14.09 درصد به اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویل کوچک در افغانستان و 11.74 درصد دیگر به وزارت تجارت و صنایع اختصاص یافته است.

بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


اگر بودیجه ملی را براساس تخصیص به وزارتخانه ها به بررسی بگیریم، بیشترین مقدار بودجه به وزارت دفاع ملی حدود 89 میلیارد افغانی معادل 20.12 درصد مجموع بودجه تخصیص یافته است و کمترین مقدار آن نیز به وزارت دولت در امور پارلمانی، حدود 155 میلیون افغانی معادل 0.03 درصد مجموع بودجه اختصاص داده شده است.


بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدی


بودجه ملی 1395 خورشیدیمنبع: وزارت مالیه
ترتیب: اندیشکده اقتصاد و سیاست

موضوعات: افغانستان و جهان, اقتصاد, اقتصاد عمومی

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید