اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » افغانستان و جهان » دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396

نویسنده: ابتهاج | تاریخ: 1 دی 1395 | بازدیدها: 5152

0
بودجه ملی سال آینده افغانستان: ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۶.۶ میلیارد دلار)

بودجه عادی: ۲۸۷ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار)

بودجه توسعه‌ی: ۱۷۸ میلیارد افغانی ( حدود ۲.۵ میلیارد دلار)

بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است.

بیشترین بودجه به بخش‌های امنیت؛ ۳۶ درصد، زیربنا؛ ۲۱ درصد، آموزش؛ ۱۳ درصد و کشاورزی ۶ درصد اختصاص یافته است.

در بودجه توسعه‌ای امسال ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.

کسر بودجه امسال: حدود ۲۳ میلیارد افغانی (حدود ۳۱۵ میلیون دلار)

تمویل بودجه از منابع داخلی: ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیارد دلار)

تمویل بودجه از منابع خارجی: مبلغ ۲۹۲ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار)

بودجه اختیاری توسعه‌ی: ۵۸ میلیارد افغانی (حدود ۸۳۳ میلیون دلار)

بودجه غیراختیاری توسعه‌ی: ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷ میلیارد دلار)

درآمد دولت در سال جاری: حدود ۱۴۰ میلیارد افغانی (حدود ۲ میلیارد دلار) که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیشبینی درآمد داخلی برای سال آینده: ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیار دلار)

میزان رشد اقتصادی سال جاری: ۲.۹ درصد بود

پیشبینی میزان رشد برای دو سال آینده: ۳.۵ و ۴ درصد


تغیرات عمده در مسوده بودجه ملی سال 1396 به مقایسه بودجه ملی سال 1395

افزایش 17.014 در پیشبینی عواید

کاهش 15.893 میلیارد افغانی در سقف بودجه عادی

افزایش 3.942 میلیارد افغانی در سقف کود 21 بودجه عادی (کود معاشات)

کاهش 16.993 میلیارد افغانی در سقف کود 22 بودجه عادی (کود کالاها و خدمات)

کاهش 3.498 میلیارد افغانی در سقف کود 25 بودجه عادی (کود کسب سرمایه)

افزایش 655.967 میلیون افغانی در کودهای احتیاطی و متفرقه بودجه عادی


در بودجه عادی سال 1396 عمدتاً در موارد ذیل افزایش بعمل آمده است:

وجوه برای حفظ و مراقبت در حدود 4 میلیارد افغانی

وجوه امتیاز سند تحصیلی در حدود 1.7 میلیارد افغانی

وجوه برای معاشات دادستانی کل (لوی سارنوالی) در حدود 800 میلیون افغانی

وجوه احتیاطی برای انتخابات در حدود 700 میلیون افغانی

وجوه برای ایجاد قوه کار در حدود 500 میلیون افغانی


در ضمن:

افزایش 9713 تن در تشکیل دولت

کاهش 48.779 میلیون دالر آمریکایی در مجموع بودجه انکشافی

افزایش 165.577 میلیون دالر کسر در بودجه انکشافی

دریافت قرضه جدید از بانک انکشاف آسیایی به مبلغ 667 هزار دالر آمریکایی

تخمین عواید داخلی برای سالهای 1397 تا 1399 خورشیدی

افزایش 117 پروژه جدید در مسوده بودجه 1396 که هزینه آنها به 96 میلیون دالر آمریکایی میرسد.


و همچنان:

مقدار بودجه انکشافی به تناسب نیازمندی های مردم که دارای اولویت است، کم و ناچیز میباشد.

بودجه انکشافی اکثراً شکل انتقالی از یکسال مالی به سال مالی دیگر را دارد.

بودجه از نظر تمویل بیشتر بر منابع خارجی متکی است.

بودجه دارای کسر در حدود 315 میلیون دالر میباشد.

سهم بودجه عادی در مجموع بودجه ملی سال 1396 مانند سالهای گذشته هنوز هم بیشتر است.

دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396


دانستنی‌های از مسوده بودجه 1396
تهیه و ترتیب: ا. عبیدی
برگرفته: وزارت مالیه

موضوعات: افغانستان و جهان, انفوگرافی

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید