اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » افغانستان و جهان » 200 سوال و جواب اداری و مالی

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

200 سوال و جواب اداری و مالی

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 30 بهمن 1395 | بازدیدها: 48893

0
200 سوال و جواب اداری و مالی


1. اداره چیست و به چند نوع است؛ صرف انواع آنرا نام ببرید؟
جواب: نظام اجتماعی که در آن یک عده اشخاص جهت رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص با هم همکاری و اشتغال دارند. یا به عباره دیگر اداره عبارت از قوه ایست که با در نظرداشت پالیسی کلی و یک تشکیل منظم انجام بهتر وظایف را میسر ساخته و رسیدن به اهداف مطلوبه را، ممکن می سازد.
اداره دو نوع است 1. اداره رسمی 2. اداره غیررسمی.

2. اداره رسمی را تعریف کنید؟
جواب: اداره رسمی عبارت از اجتماع یک عده افراد است که تحت رهبری سلسله مراتب اداری به منظور تحقق بخشیدن هدف هایی معین به همکاری همدیگر به وجود آمده و وظایف و صلاحیت ها در آن مشخص می باشد.

3. اداره غیررسمی را تعریف کنید؟
جواب: اداره غیررسمی عبارت از اجتماع افراد و یا گروه های برای اهداف معین و مشخص بدون در نظرداشت سلسله مراتب اداری کار نموده و عمدتا ارتباط شان ناشی از غریزه ها و یا تمایلات طبیعی انسانها می باشد.

4. عناصر مهم اداره و منجمنت چیست؟
جواب: 1- هدف، 2- منابع، 3- موثریت، 4- مثمریت، 5- جوانب ذی دخل.

5. مامور خدمات ملکی به کدام شخص اطلاق میگردد؟
جواب: مامور خدمات ملکی شخصی است که با رعایت احکام قانون به منظور ارایه خدمات طور دایمی در اداره دولتی استخدام میگردد.

6. دفتر یا Office چیست؟
جواب: عبارت از محلیست که در آن کارها روی اوراق انجام شده و اسناد و مکاتیب در آن نگهداری میشود. دفتر همیشه یک اطاق جداگانه نمیباشد، میتواند که میز یا یک گوشه از اطاق باشد.

7. وظایف یک اداره چیست؟
جواب: اتخاذ تصامیم، پلان نمودن فعالیت ها و تثبیت بودجه، توظیف نمودن کارمندان برای اجرای وظایف محوله، نظارت در تطبیق پلان کاری، رهنمایی پرسونل، کنترول و استعمال مناسب از منابع و وسایل، تشویق پرسونل برای اجرای بهتر وظایف، گوش دادن به شکایات و پیشنهادات و تقاضاهای پرسونل، تشخیص مشکلات و یافتن راه بیرون رفت ازین معضلات، تعقیب تصامیم اتخاذ شده و وظایف سپرده شده، تهیه نمودن راپور فعالیت های انجام شده و سپردن آن به مراجع ذیربط، ارزیابی فعالیت های انجام شده، تامین و انکشاف احترام متقابل و اعتماد میان کارمندان، کار گرفتن از ضوابط در عوض روابط، مساعد ساختن زمینه ها برای انکشاف مهارت های کارمندان.

8. کفایت (مثمریت) در یک اداره چیست؟
جواب: عبارت از انجام دادن یک سلسله فعالیت های است که در نتیجه آن از سرمایه کم محصول و یا نتیجه زیاد بدست می اید؛ یعنی نسبت محصول بر سرمایه گذاری باید زیاد می‌باشد.

9. موثریت در یک اداره چیست؟
جواب: موثریت عبارت از انجام دادن یک سلسله فعالیتهای است که در جهت دستیابی به اهداف ما را کمک می کند. یا به عباره ی دیگر موثریت عبارت از انجام فعالیت های درست و صحیح می باشد.

10.سیستم اداری افغانستان به چند قسم است؟
جواب: به دو قسم است. 1- سیستم مرکزی که توسط وزرا و رؤسای مستقل رهبری و کنترول می گردد. 2- سیستم ولایتی (محلی) که توسط والیان رهبری و کنترول می گردد.

11.اداره‌ی عامه چیست؟
جواب: اداره‌ی عامه از دو کلمه‌ی اداره و عامه ترتیب شده است. اداره عبارت از یک سازمان اجتماعی است که برای رسیدن به یک سلسله اهداف گرد هم می آیند. عامه عبارت از تمام وزارت ها وادارات که مصروف خدمت‌گذاری در کشور می باشدند؛ به شمول سه قوه‌ی مقننه، قضاییه و اجراییه!

12. دورنمای اداره‌ی عامه افغانستان چیست؟
جواب: داشتن یک اداره‌ی عامه شفاف، موثر و خدمتگذار مردم، داشتن تشکیلات اداری منظم در مرکز و در سطح ولایات و ولسوالی ها جهت حذف مشابهت های کاری بین وزارت ها و ادارات محلی، کاهش در مصارف، استفاده‌ی اعظمی از استعداد های ناب.

13.حقوق اداره چیست؟
جواب: مجموع قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را با اداره و روابط ادارات را بین هم تنظیم می کند.

14.موسسه چیست؟
جواب: عبارت از یک تشکیل تعاونی پلان شده است که درآن رول، وظایف و روابط افراد جهت نایل شدن به اهداف واضح شده باشد.

15. مشخصات یک اداره‌ی سالم چیست؟
جواب: 1- در ادارات باید از تمام اصول، قواعد و مقررات اداری پیروی لازم صورت گیرد.
2- تشکیل اداره باید با ضروریات اصلی آن سازگار باشد و با اهداف و وظایف اصلی اداره هماهنگ و از تورم تشکیلاتی جلوگیری به عمل آمده باشد.
3- درانتصاب، انتخاب، تغییر، تبدیل و تادیات کارکنان باید اصول مهم اداری مانند اصل تعادل، تخصص مفیدیت و مثمریت، روابط انسانی و سلسله‌ی مراتب اداری مراعات گردد.
4- اداره باید از تقلب کاری، استفاده جویی، رشوه ستانی و بوروکراسی ( کاغذپرانی) عاری باشد.
5- کار به اهل کار سپرده شود.
6- در اداره باید هماهنگی، سیستم خوب کنترول و رهبری وجود داشته باشد و از اصول مدیریت پیروی صورت گیرد.

16. رول مهم و اساسی که یک اداره ایفا می نماید، چی خواهد بود؟
جواب: جهت ایجاد یک اداره سالم رعایت از قوانین ومقررات، ایجاد نظم و دسپلین، رعایت سلسله مراتب، پابندی به وظیفه، حسن همکاری با همکاران، سلوک نیک با مراجعین

17. پلان را تعریف کنید؟
جواب: عبارت از توضیح فعالیت های هدفمند بمنظور حل یک مشکل واقعی است یا به عبارت دیگر پلان عبارت از مجموعه فعالیت ها جهت اجرای اهداف خاص میباشد.

18. اجزای پلان را شرح دهید؟
جواب: عبارت از هدف، بودجه، منابع بشری، معلومات قبلی، مطالعات قوانین، نظارت، کنترول، ارزیابی و نتیجه گیری میباشد.

19.به نظرشما کار مؤثر کدام مشخصات را باید داشته باشد؟
جواب: کارها را به درستی انجام دادن، پرابلم ها را حل کردن، حفظ منابع مالی، از مصارف اضافی کاستن، راه ها و طریقه های ابتکار را پیدا کردن، نتیجه از کار انجام شده گرفتن، بر منفعت افزودن، تفویض صلاحیت، تقدم و تأخر کارها به اساس اهمیت هر یک، داشتن پلان روزانه.

20. ارتباطات را تعریف نموده و بگوئید که به چند نوع میباشد؟
جواب: ارتباطات عبارت از افهام و تفهیم بین افراد و یا سازمان ها میباشد که به دو نوع تقسیم شده است. ارتباطات مستقیم و ارتباطات غیر مستقیم
مستقیم روبرو در حال صحبت کردن و یا اشاره‌ی و غیر مستقیم نیز مانند از طریق تلیفون، تلویزیون، انترنیت و تمام مکاتبات رسمی و غیررسمی

21. لایحه وظایف چیست ؟
جواب: عبارت یک معیار وظیفوی میباشد که بمنظور سپردن و مشخص نمودن استقامت های کاری کارمندان ادارات از طریق مسؤلین همان اداره ترتیب و بعد از تائید مقامات باصلاحیت به معرض اجرا قرار داده میشود.

22. سلسله مراتب چیست؟ مزایا ونواقص آنرا بیان کنید؟
جواب: عبارت از رهبری و ایجاد توازن، انسجام در اداره می باشد که به منظور انجام بهتر وظایف و تحقق اهداف پیش‌بینی شده بین آمرین ومامورین برقرار می گردد.و یا سلسله مراتب عبارت از تسلسل تشکیلاتی می باشد که از رده های بالا به پایین هدایت و اوامر و از پایین به بالا اطاعت و گزارش می باشد. فواید آن سبب نظم در اداره و کارها به وجه احسن پیش می رود، می باشد و نواقص آن باعث بی نظمی و سبب سکتگی در کارها می گردد.

23. سازمان چیست؟
جواب: عبارت از یک ترتیب خاص و سنجیده‌ی افراد جهت حصول مقاصد و اهداف خاص می باشد که شامل این مشخصات اند. هدف خاص، تشکیل خاص و افراد.

24. سازماندهی چیست؟
جواب: سازماندهی جریانی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها برای کسب اهداف اداره تلاش صورت می گیرد. و یا سازماندهی عبارت از بوجود آوردن تشکیلات منظم در یک موسسه بوده که حدود وظایف و مسوولیت های کارکنان را تعین و تثبیت می نماید، به منظور رسیدن به اهداف سازمان.

25. اصول کاری چیست؟
جواب: در عمومیات اصول کاری عبارت از ارزش های است که توسط کارمندان در یک اداره در نظرگرفته می شود. اصول کاری به اساس اخلاق و پرهیزکاری به هم استوار است.

26. مدیر کیست، واضح سازید؟
جواب: مدیر در لغت به معنی اداره کننده و کارگردان می باشد و در اصطلاح مدیر شخصی است که مسوولیت عملکرد تیم خود را به عهده دارد.

27. منجمنت و مدیریت چیست؟
جواب: مدیریت عبارت از هماهنگ ساختن نیروی مادی و انسانی جهت رسیدن به هدف با حداقل مصرف در کوتاه ترین زمان است.

28. رهبری چیست؟
جواب: عبارت از پروسه‌ی تاثیرگذاری بر فعالیت‌های گروهی از افرادی است که در وضعیت معین برای تحقق اهدافی تشریک مساعی می نمایند.

29. فرق بین نظارت و ارزیابی چیست؟
جواب: برای رشد و انکشاف یک اداره ضروری بوده، در تحت نظارت و ارزیابی یک اداره‌ی منظم می توان سیستم اجراات، فعالیت و تطبیق اهداف و پلان خود را به وجه احسن پیش برد. بخاطر اینکه نظارت و ارزیابی از هم تفکیک شوند، علوم اجتماعی و اقتصادی ارزیابی و نظارت را طور ذیل شرح داده است.

30. نظارت چیست؟
جواب: نظارت یک عملیه‌ی دوامدار و مسلسل، از جریان فعالیت اداره می باشد.
چنانچه گفته شد نظارت پیوسته ممد اجراات کارها بوده و رهنمود ها را در عرصه‌ی امور اداری، حسابی، تطبیق اهداف و پلانها فراهم می سازد. گذشته ازین نظارت وسیله‌ی مهم در جهت رهنمایی اعضا و کارمندان مبنی بر کاربرد درست اصول اداره و نحوه‌ی اجراات در اداره می باشد. سپس نظارت نه تنها بهبود امور اداره را مطابق به شرایط عصر و زمان حفظ می دارد، بلکه اصول اداره را نیز در عمل تطبیق می کند.
و یا به عباره‌ی دیگر، نظارت عبارت است از علم منظم و دوامدار برای پیشرفت و تطبیق پروگرام یک اداره بوده و در یک زمان معین اجرا می گردد.
همچنان نظارت یک پروسه‌ی جمع آوری و تحلیل شاخص ها برای آگاهی آمرین و مدیران بوده تا بتوانند فعالیت های اجرا شده را با پلان داده شده مقایسه نمایند و همیشه تاثیرات این فعالیت‌ها بالای اهداف و مقاصد مشاهده گردیده است.
نظارت یک پروسه‌ی جمع آوری و تحلیل معلومات بوده و استفاده ازین معلومات در جهت بهبود کار اداره می باشد.
نظارت یک وسیله‌ی شناخت با قوت وضعیت یک پروگرام است و همچنان برای اخذ تصامیم بعضی وقت از نظارت استفاده می گردد و اگر نظارت و بررسی یک پروگرام یا پروژه به صورت دقیق انجام پذیرد، کمک کننده‌ی مناسب برای پلان های آینده خواهد بود.

31. بررسی، نظارت و تفتیش چیست؟
جواب: بررسی، نظارت و تفتیش وظیفه‌ی متفاوت در ارتباط به طرز اجراات فعالیت‌ها می باشد که هر یک در ماهیت از هم دیگر فرق داشته اما کاملا برای بهبود اجراات کارها بکار برده می شود.

بررسی: طوریکه قبلا تذکر یافت، بررسی یک نوع بازرسی است از صورت اجراات و تطبیق اهداف و پلان‌های حسابات مالی و اداری که توسط آمر اداره توظیف و تعویض صلاحیت به شخص دیگر مطابق قانون انجام می شود.

32. کنترول چیست و برچند نوع است؟
جواب: کنترول عبارت از پروسه‌ی است مطابقت فعالیت‌های انجام شده را با فعالیت های پلان گذاری شده تحت غور و بررسی می گردد.
کنترول به دو نوع است، کنترول قبلی که از طرف نماینده‌ی وزارت مالیه طور دوامدار صورت می گیرد و کنترول بعدی که از طرف اداره‌ی کنترول و تفتیش مطابق پلان در ختم هر سال مالی صورت می گیرد.

33. تشکیل چیست؟
جواب: تشکیل عبارت از تقسیم بندی وظایف، تثبیت وظایف، تفویض صلاحیت و ایجاد روابط منطقی میان واحد های اداری می باشد.

34. بست چیست؟
جواب: بست، بخشی از تشکیل است که براساس آن کارکن وظیفه محوله‌ی خود را انجام می دهد.

35. دفتر حاضری چیست؟
جواب: سندی است که موجودیت کارکن را در اداره در اوقات کار تثبیت و اداره امور کارکنان مکلف به تنظیم، ترتیب و نگهداشت آن است.

36. مهارت‌های اساسی دفترداری چیست؟
جواب: مهارت‌های اساسی دفترداری عبارت از پروسه‌ی سازماندهی اسباب و وسایل داخلی دفتر ایجاد روابط رسمی و منطقی بین واحدهای مختلف داخلی و خارجی یک سازمان می باشد که در نتیجه‌ی آن فضای کاری خوب در داخل دفتر تامین می گردد.

37. اصول اساسی اداره کدام‌ها اند؟
جواب: 1. اصل هماهنگی و وحدت هدف، 2. اصل سلسله ی مراتب، 3. اصل تخصص، 4. اصل وحدت امردهی، 5. اصل حیطه‌ی نظارت، 6. اصل صلاحیت و مسوولیت، 7. اصل تعادل، 8. اصل انعطاف پذیری، 9. اصل کارآیی.

38. در تقسیم کار کدام نکات مهم در نظر گرفته می شود؟
جواب: در تقسیم کار دو نکته‌ی مهم ذیل در نظر گرفته می شود. 1 تقسیم وظایف به واحدهای مختلف، 2 تقسیم کار در میان افراد مختلف.

39. مسئولیت چیست؟
جواب: هر آن اجراات کاری که برای کارمند در برابر آن توظیف گردیده باشد و به وی سپرده می شود، مسوولیت نامیده می شود.

40. صلاحیت چیست و به چند نوع است؛ شرح دهید؟
جواب: عبارت از مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معیینی به مامور دولت داده شده است.
صلاحیت به دو نوع است: 1. صلاحیت قانونی، 2 صلاحیت اداری.

41. یک کارمند خوب دارای کدام مواصفات می باشد، توضیح دهید؟
جواب: صادق باشد، در پرتو قانون و مقررات وظایف خود را انجام دهد، پشتکار داشته باشد، اسرار اداره را حفظ نماید، پابند به حاضری باشد، سلوک نیک با همکاران و مراجعین داشته باشد.

42. هدف چیست؟
جواب: هدف عبارت از انجام و یا نتیجه‌ی مطلوب است که همه فعالیت ها به سوی آن سوق داده می شود.

43. منابع چیست؟
جواب: منابع عبارت ازسرمایه مادی و معنوی سازمان می باشد که شامل ذیل می گردد. 1. منابع فزیکی، 2. منابع مالی، 3. منابع بشری، 4. منابع غیرمحسوس، منابع زمانی (وقت) و دیگر منابع غیرزمانی مانند تحصیل.

44. منابع بشری چیست؟
جواب: عبارت از جذب، پرورش، توسعه و حفظ نیروهای لایق و شایسته‌ی کار جهت رسیدن به هدف اداره می باشد.

45. مامور کیست، توضیح دهید؟
جواب: مامور عبارت از اجرا کننده اوامر قانونی آمر است که بخاطر اجرای امور رسمی توظیف گردیده باشد و در مقابل وظیفه رسمی از طرف اداره معاش دریافت میکند.

46. وظیفه یک مامور بر اساس کدام معیارها تعیین میگردد؟
جواب: وظیفه یک مامور نظر به بست که مامور در آن تعین گردید، داده میشود ولی لازم است حین تعین مامور در بست باید اسناد تحصیلی، تجربه کاری، اهلیت کاری، صداقت، پشتکار و سایر خصوصیات شخص در نظر گرفته شود.

47. برای اینکه امور اداری ریاست بصورت درست تنظیم شود و اسناد بدون ضیاع وقت در اخیتار متقاضیان قرار داده شود چگونه از کدام میتود ها و روش ها برای تنظیم درست کار استفاده مینماید؟
جواب: 1. تنظیم اسناد در فایل های جداگانه، 2. ترتیب پلان کاری برای فعالیت های یومیه، 3. ارسال احکام هدایات و مکاتیب به مراجع مربوطه، 4. همکاری نزدیک و تفکیک و تنظیم اسناد و گزارشات به رییس مربوطه.

48. در مورد حل پرابلم های کاری از کدام میتودها استفاده کرده میتوانید؟
جواب:برای حل پرابلم های کاری از رهنمایی قوانین و مقررات استفاده کرده میتوانیم.

49. اهداف کمیسیون را واضح نمایید؟
جواب: رهبری سیستم اداره عامه در کشور الف: انسجام تشکیلات اداری دولت، ب: تنظیم و اصلاح امور دولت. ج و د: تنظیم و اصلاح بهتر امور اداره در دستگاه دولت.

50. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متشکل از کدام ادارات است؟
جواب: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متشکل از ادارات ذیل است: 1- اداره خدمت ملکی 2- بورد تعیینات خدمات ملکی 3- بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی 4- دارالانشای اصلاحات اداری.

51. خدمات ملکی چیست؟
جواب: خدمات ملکی عبارت از انجام تمام فعالیت های اجرائیوی و اداری است که طبق قانون از طریق دولت صورت میگیرد.

52. اهداف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات چی است؟
جواب: 1- ایجاد سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور. 2- تثبیت وظایف خدمات ملکی. 3- استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس لیاقت و شایستگی. 4- تنظیم اساسات امور ذاتی.

53. وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری چیست؟
جواب: 1- طرح و تطبیق پالیسی اداری دولت جهت ایجاد اداره ملکی سالم غیر جانبدار، فارغ از دخالت سیاسی و سپردن کار به اهل کار. 2- تشخیص، پیشنهاد و نصب مامورین عالیرتبه ملکی به ریاست دولت به طور بیطرفانه و متکی به معیار های لیاقت و کفایت. 3- نظارت از تعیینات مامورین ملکی پایین رتبه بر اساس لیاقت وشایستگی. 4- نظارت از تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارت خانه ها و ادارات دولتی. 5- همکاری با تمام وزارت ها و ادارات دولتی جهت ایجاد اداره سالم.

54. ایجاد کمیسیون به اساس کدام فرمان تاسیس گردید؟
جواب: ایجاد کمیسیون به اساس فیصله جامعه جهانی و توافقات بن به تصویب و به اساس فرمان 257 مورخ 2/3/1381 منظور گردیده است.

55. توافقات بن شامل چه مطالب بوده است؟
جواب: به اساس فیصله بن جامعه جهانی و نماینده‌گان افغانستان این چند مورد را به تصویب رسانیده اند: 1- ایجاد اداره مؤقت و کاربرای راه اندازی پروسه انتخابات. 2- ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی. 3- ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر. 4-ایجاد پولیس ملی. 5-ایجاد اردوی ملی. دونرها و جامعه جهانی کمک های خود را متکی به انجام این موارد دانسته اند.

56. وظیفه یک مامور براساس کدام معیارها تعیین میگردد؟
جواب: وظیفه یک مامور نظر به پست که مامور در آن تعیین گردید، داده میشود، ولی لازم است حین تعیین مامور در بست باید اسناد تحصیلی، تجربه کاری، اهلیت کاری، صداقت، پشتکار و سایر خصوصیات شخص در نظر گرفته میشود.

57. پی آر آر (PRR) چیست؟
جواب: برنامه موقتی است بمنظور اصلاح اداره، بلند بردن سطح موثریت اداره، ادغام وظایف مشابه ارتقای ظرفیت های کاری مامورین، نصب مامورین به اساس لیاقت و شایستگی از طریق رقابت آزاد، سپردن کار به اهل کار که دارای دو مرحله میباشد. الف –آماده ساختن بست های کلیدی وزارت خانه ها، ترتیب تشکیل، بست ها و لایحه وظایف . ب- تشخیص بست های پیشنهاد شده توام با لایحه وظایف با پرداخت معاش اضافی موقت.

58. کدام شخحص به صفت مامور خدمات ملکی پذیرفته میشود؟
جواب: 1- سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد. 2- تابعیت افغانستان را داشته باشد. 3- سند فراغت تحصیلی داشته باشد. 4- به مریضی صعب العلاج گرفتار نباشد. 5- مرتکب جرم جنایت نشده باشد.

59. مامور خدمات ملکی دارای کدام حقوق میباشد؟
جواب: 1- معاش با ضمایم، 2- رخصتی ها، 3- ترفیع، 4- تقاعد، 5- تامینات اجتماعی.

60. کارکنان مطابق اسناد تقنینی دارای چه نوع حقوق میباشند؟
جواب: 1- حق استراحت، 2- حق تامین شرایط صحی و مصئونیت کار، 3- حق آموزش مجانی، 4- حق ارتقای ظرفیت، 5- حق استفاده از تامینات اجتماعی.

61. قرارداد کار چیست؟
جواب: قرارداد کار عبارت از توافق کتبی کارکن و اداره یا کارفرما میباشد که به موجب آن کارکن طبق لایحه وظایف، در مقابل دریافت مزد و سایر حقوق و امتیازات دوره کار برای مدت معین یا غیر معین انجام خدمت مینماید.

62. قرارداد کار چه وقت در حالت تعلیق قرار میگیرد؟
جواب: 1. انجام خدمت عسکری، 2. اشتغال در وظایف انتخاباتی، 3. توقف موقت کار، 4. اتهام به جرم و تحت توقیف و تحقیق قرارگرفتن، 5. حوادث غیر مترقبه، 6. تعلیم و تحصیل.

63. قرارداد کار در کدام حالت فسخ میگردد؟
جواب: 1. به توافق طرفین، 2. ختم قرارداد معین کار، 3. تقاعد، 4. وفات، 5. معلولیتی که مانع انجام کار شود، 6. توقف کار بیشتر از شش ماه، 7. محکومیت نهائی به جزا که مانع کار شود، 8. تخطی مکرر بعد از تطبیق مویده تادیبی، 9. امتناع کارکن بعد از تعیین مجدد وی به کار قبلی، 10. عدم قناعت بخش بودن دوره آزمایشی.

64. ترفیع مامور چیست؟
جواب: ترفیع مامور عبارت از ارتقای مامور از رتبه موجوده به رتبه بلندتر است.

65. مامور چی وقت مستحق ترفیع شناخته میشود؟
جواب: مامور در این حالات مستحق ترفیع شناخته میشود: 1. اکمال سه سال خدمت بالفعل، 2. مساعد بودن سجل یا فورمه ارزیابی، 3. اخذ تقدیر نامه درجه اول.

66. مامور منتظر با معاش کیست؟
جواب: ماموری است که متصدی بالفعل نبوده و در حالت انتظار میباشد که نظر به قانون الی شش ماه سرنوشت وی باید تعیین گردد. هرگاه در اداره بست وجود نداشته باشد، تقرر مامور صورت نمی گیرد.

67. انتظار کدام حالت را گویند؟
جواب: هرگاه بست یک مامور حذف و یا در تشکیل از بین میرود، مامور در حالت انتظار قرار میگیرد.

68. وجایب مامور خدمات ملکی چیست؟
جواب: وجایب مامور خدمات ملکی عبارت اند از: 1. طبق قانون وظایف خود را انجام دهد، 2. مامور مطابق صلاحیت خود مسوولیت دارد، 3. مکلف به رعایت سلسله مراتب است، 4. اطاعت از آمر، 5. مکلف به حفظ اسرار اداره، 6. مکلف به عدم استفاده از صلاحیت رسمی در امور شخصی، 7. عمل خلاف قانون را انجام ندهد.

69. مامور در جریان وظیفه چند موقف دارد؟
جواب: مامور در جریان وظیفه این موقف را دارا است: 1. موقف اصلی، 2. موقف خدمتی، 3. موقف عسکری، 4. موقف تحصیلی، 5. موقف انفصال موقت.

70. تقدیرنامه چیست و چند نوع است؟
جواب: عبارت از یک امتیاز یا مکافات معنوی است که در مقابل خدمات شایسته مامورین خدمات ملکی از طرف مقامات ولایت، وزارت و ریاست جمهوری به آنها تفویض گردیده و برای مامورین مافوق رتبه امتیاز مادی معادل 2 ماه، 3 ماه و 4 ماه معاش به اساس درجه تقدیرنامه پرداخته میشود. تقدیرنامه به سه نوع میباشد: درجه اول، درجه دوم و درجه سوم.

71. امتیازات تقدیرنامه را شرح دهید؟
جواب: 1. درجه سوم: یک سال قدم و برای مامور مافوق رتبه دو ماه معاش. 2. درجه دوم: دو سال قدم و برای مامور مافوق رتبه سه ماه معاش، 3. درجه اول: یک ترفیع و برای مامور مافوق رتبه چهارماه معاش.

72. تعلیق چیست و مامور در کدام حالت به موقف تعلیق قرار میگیرد؟
جواب: تعلیق عبارت از انفصال موقت مامور از وظیفه میباشد و در این حالات به حالت تعلیق قرار میگیرد: 1. درحالتی که مامور تحت اتهام قرارگیرد و توقیف شود، 2. درحالیکه به مقصد اجرای تحقیق و محاکمه دست مامور از کار گرفته شود.

73. هرگاه کارکن به ارتباط وظیفه تحت نظارت قرار گیرد و در نتیجه تحقیق بری‌الذمه شناخته میشود آیا ایام تحقیق را مستحق معاش میگردد؟
جواب: بلی زمانیکه در نتیجه تحقیق کارکن بری الذمه شناخته شود، ایام تعلیق را مستحق معاش با ضمایم آن میگردد.

74. یک کارکن در طول سال بر علاوه رخصتی های عمومی، چه رخصتی دیگر را مستحق میگردد؟
جواب: 1. مدت بیست روز رخصتی تفریحی، 2. مدت ده روز رخصتی ضروری، 3. مدت بیست روز رخصتی مریضی

75. یک کارکن در کدام حالات به تقاعد سوق داده میشود؟
جواب: 1. بعد از تکمیل سن 65 سالگی، 2. بعد از تکمیل مدت چهل سال خدمت باالفعل، 3. کارکنی که به اساس حکم محکمه بیشتر از دو سال به حبس محکوم گردد به تقاعد سوق داده میشود.

76. مساعدت مالی (اکرامیه) به خانواده کارکن متوفی به منظور تدفین و تکفین آن و تقاعد به چه مقدار است؟
جواب: هرگاه کارکن در جریان وظیفه فوت یا تقاعد نماید، مستحق ده ماهه مزد با ضمایم آن بعنوان آخرین رتبه یا بست آن میباشد.

77. ورکشاپ چیست، توضیح نمائید؟
جواب: به یک دوره مباحثه علمی و عملی بر یک موضوع مخصوص در یک نشست گفته میشود که در یک گردهمایی جمعیتی اشخاص تجربه های شان را میان هم مطرح مینمایند و این مباحثه‌ها چندین روز طول میکشد و هر یک از شرکت کننده‌گان مواد و نوشته های قبلاً اماده شده را به خوانش گرفته و آنرا در مجلس ارایه میدارند.

78. سیمینار چیست، توضیح نمائید؟
جواب: جلسه علمی، آموزشی و تخصصی میباشد که حداکثر تا یک هفته تدویر میشود. و یا به عباره دیگر، به گروپ کوچکی از شاگردان یا استادانی گفته میشود که در یک صنف و یا دانشگاه یک موضوع مشخص و نتایج تحقیق های قبلاً آماده شده شان را ارایه میدارند.

79. کنفرانس چیست، توضیح نمائید؟
جواب: به آن جلسه گفته میشودکه روی مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دایر میشود و در رأس خود کمیته ها داشته و معیاد زمانی مشخص دارند.

80. تریننگ چیست، توضیح نمائید؟
جواب: دسترسی به کسب معلومات و مهارت های تیوریکی و میتودیکی است که بشکل عملی و نظری جهت ارتقای ظرفیت در کوتاه مدت تدویر میگردد.

81. ارتقا ظرفیت چیست؟
جواب: عبارت از بلند بردن سویه کاری کارمندان از طریق راه اندازی تریننگ ها، ورکشاپ ها، کورس ها، سیمینارها و همکاری‌های روزمره و تشخیص نقاط قوی و ضعیف کارمندان جهت ارتقا و بلند بردن آن میباشد.

82. قانون را تعریف کنید و بگویید که قانون چند نوع است؟
جواب: قانون عبارت از تجویز صریح و معقول است که از طرف مقامات ذیصلاح بمنظور نظم در جامعه اتخاذ میگردد و تطبیق آن توام با مویده (اجبار) است. یا به عباره دیگر قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی (سنا یا مشرانو جرگه و پارلمان یا ولسی جرگه) که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد. قانون دو نوع است: قانون اساسی و قانون عادی.

83. طی مراحل قانون را شرح دهید؟
جواب: قانون از مرحله ابتدایی الی مرحله اخیر این مراحل را طی میکند: مرحله اول: تسوید توسط وزارت یا اداره مستقل، مرحله دوم: تدقیق، ارزیابی و تحقیق توسط ریاست تقنین وزارت عدلیه، مرحله سوم: بعد از تدقیق وزارت عدلیه، غرض تائید به مجلس عالی شورای وزیران ارسال میگردد، مرحله چهارم: بعد از تائید شورای وزیران به شورای ملی فرستاده و از طرف شورای ملی تصویب میگردد، مرحله پنجم: بعد از تصویب پارلمان، مصوبه آن غرض توشیح به رییس جمهور ارایه میگردد. مرحله ششم: بعد از توشیح رییس جمهور نافذ و غرض نشر به جریده رسمی وزارت عدلیه ارسال میگردد.

84. مقرره چیست؟
جواب: مقرره عبارت از توشیح کننده قانون میباشد. هر آنچه در قانون وضاحت نداشته باشد، بخاطر واضح ساختن آن مقرره ساخته میشود. چون جهان در تحول و تغییر است و قانون نمی تواند جوابگوی همه مقطع های زمانی باشد، فلهذا همین مقرره در مقاطع زمانی قانون را توضیح مینماید.

85. طی مراحل مقرره را بیان کنید؟
جواب: مقرره در وزارت یا اداره مستقل طرح و بعداً به وزارت عدلیه فرستاده میشود و بالاخره به شورای وزیران غرض تصویب و سپس به توشیح رییس حکومت میرسد.

86. فرق بین قانون و مقرره را بنویسید؟
جواب: قانون عام است، در سطح کشور تطبیق میشود که از سوی هر دو مجلس تصویب، از سوی رییس جمهور توشیح و در جریده رسمی نشر و نافذ میگردد. اما مقرره خاص است که یک اداره برای پیشبرد امور خویش آن را وضع میکند و به تصویب شورای وزیران میرسد.

87. سلسله مراتب قانون گذاری را توضیح دهید؟
جواب: موقعیت قوانین و سایر اسناد حقوقی دولت با درنظرداشت قدرت الزام و وسعت تنفیذ آن در یک سلسله مراتب عمودی میباشد. 1. قانون اساسی، 2. مجمع القوانین، 3. قوانین، 4. مقررات، 5. لوایح، طرزالعمل ها، دساتیر، رهنمود ها، نورماتیفها.

88. فرق قانون با مقرره در میکانیزم چیست؟
جواب: قانون به شورای وزیران میرود، بعداً از سوی پارلمان تصویب میشود اما مقرره به شورای وزیران میرود و تصویب میشود، مثلاً مقرره کمیسیون که صلاحیت صدور آن را رییس دولت دارد. مقرره از صلاحیت یکی از روسای سه گانه دولت است، مثلاً رییس جمهور آن را امضا میکند. قانون عام است و مقرره خاص. قانون طرح میشود و مقرره تسوید. قانون به انستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه میرود و مقرره به شورای وزیران میرود. قانون به کمیسیون بررسی قوانین پارلمان میرود و مقرره به تصویب ولسی جرگه میرود. قانون بعدآ به سنا میرود و مقرره به توشیح رییس جمهور میرود.

89. طرزالعمل چیست؟ طرزالعمل انضباطی و لایحه را تعریف نمائید؟
جواب: طرزالعمل یک سند تخنیکی و اداری است که در یک ساحه مشخص وضع میگردد و براساس آن اجرا و انجام امور صورت میگیرد.
طرزالعمل انضباطی عبارت از طرزالعملی است که محیط کار هنگامی تطبیق میگردد که یک سند عملیه را متناقض با شرایط تعهد نامه استخدام باشد مرتکب گردد.
لایحه عبارت از وضع یک سلسله معیارهای وظیفوی که متکی به قوانین و مقررات باشد.

90. رهنمود چیست؟
جواب: اصول اجرای یک بخش معین کار بوده که بعد از منظوری مقامات ذیصلاح مربوطه به پرسونل آن اداره داده میشود و زمان اجراء آن معین نمی باشد.

91. نورماتیف چیست؟
جواب: چوکات بندی هدایات، قوانین و مقررات را در روشنی قانون اساسی برای واحدهای وزرات‌ها نورماتیف گویند که به کمک طرزالعمل ها، لوایح، دساتیر و رهنمودها به معرض تطبیق قرارمیگیرد.

92. جلسه چیست؟
جواب: جلسه عبارت از یکنوع گردهمایی است که در ادارات مختلف برای مقاصد مختلف (چگونگی انسجام امور، راه های نیل به اهداف، مباحثه روی مسایل مورد نظر، اتخاذ تصامیم مربوطه و سایر مسایل) راه اندازی میگردد.

93. اجندا چیست؟
جواب: اجندا مسائل از طرح قبلی تمام اهداف و موضوعات مورد بحث یک جلسه میباشد که پروسه کاری جلسه مطابق به آن مرحله به مرحله به پیش میرود.

94. نکات اساسی اجندا چیست؟
جواب: انتخاب مسائل مورد بحث (تصمیم گیری)، ارسال نمودن اجندا 72 ساعت قبل از جلسه، نمونه اجندا، مشخصات، اجندا برای تمام مشترکین و تفکیک مسائل معلوم و نامعلوم میباشد.

95. گزارش جلسه (صورت جلسه) چیست؟
جواب: گزارش جلسه عبارت از یکنوع راپوری است که جهت آگاهی مشترکین جلسه از نتایج بدست آمده، تاکید روی مسوولیت ها و مستند ساختن فعالیت‌های انجام شده و تصامیم اتخاذ شده در جریان جلسه ترتیب میگردد.

96. مجلس چیست؟
جواب: عبارت از مباحثه میان یک گروپ از افراد است که میخواهند با هم تبادل نظر نمایند و تصمیم اتخاذ نمایند یک مجلس خوب یک مفاهمه موفقیت آمیز است.

97. كارگروپي چيست؟
جواب: عبارت از فعاليت يک تعداد از افراد است كه با تشريک مساعی یا دسته جمعی، بالاي يک موضوع خاص و مشخص اجرا ميشود.

98. تصميم گيری چيست؟
جواب: جريان را تشريح ميكند كه از طريق آن راه حل مساله معيني انتخاب ميگردد: به سه نوع است. 1. تصميم گيری عادی، 2. تصميم گيری عاجل، 3. تصميم گيری بحث طلب.

99. مراحل تصميم گيری را نام ببريد؟
جواب: 1. تعريف و تشخيص مشكل، 2. جستجوی راه‌های حل مشكل، 3. ارزيابی و انتخاب بهترين راه حل، 4- اجرای تصميم.

100. اسناد تقنينی چيست؟
جواب: اسناد تقنيني عبارت اند از، قانون، فرمان، مقرره و لايحه

101. فرمان چيست و چند نوع است؟
جواب: عبارت از هدايت كتبي رييس جمهوري است كه راجع به موضوعات معين از طرف رييس جمهور صادر ميشود، مانند فرمان در مورد توشيح قوانين، مقرري يك عده اشخاص، عفو محبوسين. دو نوع هست، فرامین تقنينی و فرامین عادی.

102. حكم چيست؟
جواب: حكم عبارت از اجرای امر در يك موضوع به شكل خاص حكم است. فرمان عام است و حكم خاص.

103. مصوبه چيست؟
جواب: عبارت از كاپي راپور جلسه مقام رياست دولت و اعضاي كابينه (وزراء) ميباشد.

104. پيشنهاد چيست؟
جواب: پيشنهاد رسمي تحريري است كه جهت اخذ احكام و هدايت از جانب مرجع مربوطه به آدرس مقام ذيصلاح تحرير ميگردد. پيشنهاد بعد از امضا به اداره مربوطه اصدار ميگردد.

105. مكتوب چيست؟
جواب: مكتوب سند رسمي كتبي است كه از طرف يك اداره بخاطر اظهار مطلب به اداره ديگر يا مرجع بطور رسمي ارسال ميگردد. محتويات مكتوب عبارتند از مقدمه یا مبدا که شروع و عنوان را آشكار مينمايد، اصل متن و مطلب،‌ اختتام و مهر و امضا.

106. مينوت چيست؟
جواب: عبارت از كاپي مكتوب صادره است كه جهت اثبات اجراأت در فايل مربوطه اش در دفتر حفظ ميگردد.

107. متحد المال چيست؟
جواب: متحد المال عبارت از مكاتيب و هدايات مقامات كه به مراجع پائيني جهت يك سلسله موضوعات صادر ميگردد و تمام محتوای مندرج آن به تمام بخشها اجراات یکسان داشته باشد.

108. استعلام چيست؟
جواب: استعلام سند رسمي اداره است كه از آن جهت بدست آوردن معلومات از ادارات و مراجع ذيربط استفاده ميگردد.

109. لايحه وظايف چيست؟
جواب: عبارت از شرح مختصر وظيفه يك كارمند است كه در آن وظايف،‌ استقامت كاري و مسووليت هاي بعدي كارمند درج ميباشد.

110. محتويات لايحه وظايف را شرح دهيد؟
جواب: 1. تمام معلومات ضروري را نشان بدهد، 2. تاريخ در لايحه وظايف ذكر شود، 3. تفصيل وظيفه مهمترين بخش لايحه وظايف است كه به صورت مفصل ذكر گردد.
هر لايحه وظايف بايد بيطرف و مطابق به اهداف اداره ترتيب شود.

111. پلان كار چيست؟
جواب: برنامه ريزي فعاليت هاي كاركنان خدمات ملكي است كه به اساس لايحه وظايف جهت حصول دست آوردهاي متوقعه تنظيم ميگردد.

112. گزارش چيست؟
جواب: گزارش عبارت از نتيجه كاركردگي مامور يا اداره در يك دوره مشخص و معين ميباشد كه این نكات بايد در آن رعايت گردد: 1. بر اساس واقعيت استوار باشد، 2. خلا و نواقص بر ملا گردد، 3. بدون قلم خوردگي باشد، 4. راه حل جهت اصلاح خلا و نواقص، 5. تاريخ و امضا داشته باشد. در اخیر گزارش، گزارش دهنده باید نظر و پیشنهاد مشخص را نیز ارایه نماید. گزارش به شکل روزانه، هفته وار، ماهوار، ربع وار، و سالانه بوده می تواند.

113. آرشيف چيست؟
آرشيف عبارت از كلمه است كه اجرات ما اضافه از احتياج به شكل راپور در يك دفتر جمع آوري ميگردد.

114. رسيدات چيست؟
جواب: دفتریست كه برويت آن مكتوب صادر شده، كتاب وارده و صادر را جهت ارجاع آن شماره، تاريخ مرجع مرسل و مرسل اليه را رسانيده در مقابل مرجع مرسل از شخص و يا اداره تسليم شوند، امضا اخذ ميگردد.

115. صادره چيست؟
جواب: مكتوب كه در اداره یا رياست ترتيب ميگردد، آنرا شماره كتاب صادره،‌ تاريخ در ستون مرسل، نام خود شعبه مربوط و در ستون مرسل اليه نام اداره تسليم شونده و در ستون خلاصه مكتوب درج ميگردد.

116. وارده چيست؟
جواب: مكتوب كه خارج از اداره مواصلت ميورزد كه در صفحه وارده نمبر مكتوب، مركز و يا خارج از اداره و يا از طريق دفتر مخصوص ثبت و راجستر ميگردد.

117. دفتر انديكاتور چيست؟
جواب: اسناد كه از طريق مركز و يا خارج از اداره و يا از طريق دفتر مخصوص ثبت و راجستر ميگردد، دفتر انديكاتور ناميده ميشود.

118. بودجه را تعريف کنید، و بودجه چگونه طي مراحل ميشود و همچنان بگوييد كه بودجه به چند نوع است؟
جواب: بودجه عبارت از سند قانوني است كه تمام عوايد و مصارف يك اداره براي يكسال را پيشبيني ميكند.
بودجه در اداره ترتيب ميشود،‌ بعداً به وزارت ماليه ميرود، سپس به شوراي وزيران ارايه ميشود، بعداً‌ به پارلمان جهت تصويب ارايه ميشود و پس از تصویب توسط رييس جمهور توشيح یا منظور ميگردد.
بودجه دو نوع است:- بودجه عادي که عبارت از بودجه است جهت يك زمان ترتيب شده باشد و مخارج و منابع عوايد را بخود دارد. بودجه انكشافي که عبارت از بودجه است كه جهت مخارج تمويل پلان فعاليت هاي توسعوي را نشان ميدهد.

119. فرق بين بودجه عادي و انكشافي را بيان كنيد؟
جواب: بودجه عادي براي فعاليت هاي روزمره استفاده ميشود، مانند معاشات مامورين، خريداري هاي لوازم تعميرات...، و بودجه انكشافي براي تطبيق پلان هاي انكشافي بكار ميرود، مانند ساختن بندها،‌اعمار مكاتيب،‌ كلنيك ها و ديگر تعميرات... وغيره.

120. بوديجه كدام مراحل را طي مراحل ميكند و مراحل آنرا به كدام نام ياد ميكنند و نيز بگوييد كه بعد از تصويب بوديجه چی حيثيت را بخود میگیرد؟
جواب: بوديجه چهار مرحله ذيل را طي ميكند:- 1. ترتيب و ارایه بوديجه، 2. تصويب بوديجه، 3. منظوری بوديجه، 4. اجرای بوديجه.
مراحل بوديجه را بنام دوران بوديجه ياد ميكنتد. بعداز تصويب، بوديجه حيثيت سند قانوني را دارد.

121. كدام اهداف شامل بودجه ميباشد؟
جواب: بودجه شامل اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي وغيره ميباشد.

122. تخصيص چيست؟
جواب: عبارت از صدور اسناد و اجراي مقدار پوليست كه به منظور تطبيق پلان مالي در طي مدت زمان معين شامل ماه،‌ ربع و سال از طرف اداره مالي ذيصلاح به ادارات ذيربط ارسال و قابل اجرأ ميباشد. در ختم آن اداره مصرف كننده به تهيه راپور مصرفي بر اساس اسناد تقنيني كشور ميباشد.

123. حساب قطعيه دولت چه است؟
جواب: نتيجه آخر مصارف سال مالي و عوايد و مصارف دولت به مقايسه بوديجه را قطعيه گويند.

124. موجودي چيست؟
جواب: موجودي عبارت از شمار مستقيم اجناس و نگهداري اسناد آن بوده كه اين عمليه دارايي دولت را تعيين و پيشبيني و تهيه مدارك بودجودي اجناس را تسهيل مينمايد.

125. سيستم فايلنگ چیست؟
جواب: سيستم فايلنگ انتظاميست كه توسط آن اشكال مختلفه اوراق و دوسيه‌های جداگانه گذاشته ميشود، اين سيستم يافتن دوباره اسناد را آسان مي سازد. يك سيستم فايلنگ خوب داراي مشخصات بايد براي هر شكل اوراق كه بصورت نورمال در يونت آن پيدا ميشود. يک محل خاص موجود باشد، اين سيستم بايد ساده آسان بسيط باشد، تا تمام پرسونل بتواند آنرا نگهداري نمايد، اوراق بايد به اسرع وقت قابل دريافت باشد.

126. اهداف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را بیان کنید.
جواب: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تحقق اهداف ذیل ایجاد و فعالیت مینماید:
 ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور.
 تثبیت وظایف خدمات ملکی.
 استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، شایستگی و تجربه کاری.
 تنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی.

127. استراتیژی یعنی چی؟
جواب: عبارت از برنامه جامع واحد و کامل است که بر مبنای آن نیل و یا رسیدن به اهداف اساسی سازمان تعین می گردد.
و یا به عباره دیگر استراتژی عبارت از دستورالعمل کلی که راه برون رفت در آن همیشه متصور است یعنی دارای بدیل (Alternative) دومی ویا سومی می باشد. اگر در استراتژی همین بدیل وجود نداشته باشد دیگر نمی توان آنرا استراتژی نامید.

128. قانون را تعریف نماید؟
جواب: قانون عبارت از مجموع دساتیر و مقررات است برای نظم اجتماع وضع گردیده و تطبیق آن تؤام با اجبار می باشد.

129. قانون اساسی چیست؟
جواب: قانون اساسی عبارت از میثاق یا سند تقنینی معتبر است که در آن ساختار دولت معین، آزادی ها تفکیک، قوا و مکلفیت های اتباع مشخص ساخته می شود.

130. گزارش کاری چیست؟
جواب: عبارت از برملا ساختن کمیت و کیفیت کار و فعالیت انجام شده، توضیح و معلومات دقیق و کافی، و همچنان نشاندهی نواقص کار، کمبود ها، و پیشرفت ها می باشد.

131. قوه مقننه چیست؟
جواب:- مجموعه از نماینده‌گان دولت که حاکمیت ملی کشور را تمثیل میکند و دارای صلاحیت های معین میباشد.

132. قوه اجراییه چیست؟
جواب: تصامیمی که قوه مقننه میگیرد و یا قوانین نافظ کشور را در عمل اجراء مینماید که این شامل حکومت و دیگر ارگانهای دولت مانند وزارت داخله، پولیس وغیره.

133. قوه قضاییه چیست؟
جواب: عبارت از قوهء است که درصورت تخلف در قانون یا تجاوز در حقوق اتباع قانون را تطبیق مینماید.

134. حاکمیت چی معنی دارد؟
جواب: حاکمیت اطاعت کسی را قبول نمیکند و فرمان خود را مستقیم مطابق قانون بالای مردم وضع میکند.

135. وزارت یا وزارتخانه یعنی چی؟
جواب اداره عالی مرکزی که در پایتخت کشور تشکیل و در رأس آن شخص بنام وزیر قراردارد.

136. مامور یعنی چی؟
جواب: تطبیق کنندهء امر آمر که به آن توظیف گردیده به تحت اداره مربوطه آن را انجام دادن و به سر رسانیدن.

137. خلص وارده و صادره چیست؟
جواب: عبارت از کتاب که امور ثبت مکاتب و اوراق شعبه مرسل و مرسل الیه در آن معامله میشود.

138. استیضاح یعنی چی؟
جواب:- پارلمان این صلاحیت را دارد که تمام اعضای کابینه را به شمول رئیس دولت فراخوانده و از فعالیت و کارکردهای آنان سوال نماید. این روند را استیضاح میگویند.

139. سیاست چیست؟
جواب: سیاست عبارت از دستور العمل های کلی است که حدود و اندازه فعالیت و تصامیم لازم را که از طرف مجریان امور برای رسیدن به اهداف سازمان گرفته می شود، مشخص و تعین می کند.

140. هدف قانون خدمات ملکی چیست؟
جواب:
- ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات اداری در سیستم اداری کشور
- تثبیت وظایف خدمات ملکی
- استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت و شایستگی
- تنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی

141. اولویت‌های وظایف عمده یک مدیر را شرح دهید؟
جواب: اولویتهای وظایف عمده یک مدیر قرار ذیل است:
- پلان گذاری
- سازماندهی
- استخدام
- رهبری
- کنترول

142. در تقسیم کار کدام نکات مهم در نظر گرفته میشود؟
جواب: در تقسیم کار دو نکته مهم ذیل در نظر گرفته میشود، تقسیم وظایف به واحد های مختلف و تقسیم کار در میان افراد مختلف.

143. مشخصات هدف چیست؟
جواب : هدف دارای مشخصات ذیل است:
• واضح و مشخص باشد
• قابل سنجش باشد
• قابل حصول باشد
• دارای محدوده زمانی باشد

144. وجایب مامور خدمات ملکی چیست؟
جواب: وجایب مامور خدمات ملکی قرار ذیل است:
1- طبق قانون وظایف خود را انجام دهد.
2- مامور صلاحیت و مسؤلیت دارد.
3- مکلف به رعایت سلسله مراتب است.
4- اطاعت از آمر.
5- مکلف به حفظ اسرار اداره.
6- مکلف به عدم استفاده از صلاحیت رسمی در امور شخصی.
7- عمل خلاف قانون را انجام ندهد.

145. موارد تادیب کارکن خدمات ملکی را در برابر تخلفات اداره توضیح دهید.
جواب: 1. توصیه، 2. اخطار، 3. کسر معاش، 4. تبدیلی، 5. فسخ قرارداد

146. سیاست داخلی و خارجی چیست؟
جواب:سیاست داخلی: تظبیق قوانین، قانون اساسی، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی کشور می باشد.
سیاست خارجی: سیاست مثبت، فعالیت‌های بی طرفانه، عدم مداخله، حسن همجواری و احترام متقابل با سایر کشورهای جهان.

147. دولت را تعریف نمایید وب گویید که متشکل از چند قوا است؟
جواب: دولت از نظر حقوقی عبارت از سازمان سیاسی ایست که دارای موقعیت جغرافیایی و مرزهای تعین شده‌ی بین المللی باشد و تحت اداره یک قدرت عالیه قرار داشته باشد. دولت متشکل از سه قوه است: اجراییه، مقننه و قضاییه.

148. وظایف اساسی دولت را بیان کنید؟
جواب: دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور.

149. حکومت را تعریف کنید؟
جواب: حکومت عبارت از قوه اجراییه دولت است که پالیسی دولت را در جامعه تطبیق می کند.

150. حاکمیت چیست؟
جواب: عبارت از اعمال نفوذ دولت بر قلمرو داخلی و خارجی آن می باشد و به دو نوع است. 1. حاکمیت ملی توسط ممثلین مردم تمثیل می شود. مثلا از طریق پارلمان و مجلس موسسان. 2. حاکمیت دولتی تطبیق سیاست داخلی و خارجی مملکت توسط هیات حاکمه دولتی است.


معلومات دیگر:
151. قانون اساسی در 22 قوس الی 14 جدی 1382 در زمان حامد کرزی به تصویب رسید.

152. قانون اساسی افغانستان دارای 12 فصل و 162 ماده میباشد.

153. قانون مامورین افغانستان دارای 9 فصل و 72 ماده میباشد.

154. قانون جدید کار دارای 14 فصل و 153 ماده میباشد.

155. قانون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 8 فصل و 30 ماده میباشد.

156. قانون ارگانهای محلی 6 فصل و 33 ماده میباشد.

157. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافق نامه بن و به تاسی از فرمان شماره 257 مورخ 2/3/1381 اداره موقت افغانستان جهت تطبیق اصلاحات اداری ایجاد گردید.

158. مراحل قانون اساسی: تسوید، تدقیق، تایید، تصویب، توشیح و نافذ

159. تعداد ولایات افغانستان: 34 ولایت

160. تعداد ولسوالی های افغانستان: 364 ولسوالی (شهرستان)

161. مساحت افغانستان: 652000 کیلومتر مربع

162. تعداد وزارت‌خانه‌ها: 25 وزارت‌خانه
ادامه اینجا....

موضوعات: افغانستان و جهان, مدیریت , عمومی, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید