اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » گزارش کلی از مصرف بودجه 1396 خورشیدی

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

گزارش کلی از مصرف بودجه 1396 خورشیدی

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 4 مرداد 1396 | بازدیدها: 2263

0
بیشتر از 7 ماه از سال مالی 1396 گذشته است و ادارات دولتی اعم از ریاست های مستقل و وزارت‌خانه‌ها در مجموع تنها حدود 38 درصد مجموع بودجه را به مصرف رسانیده اند.

تا پایان ماه هفتم سال مالی 1396 خورشیدی (31 سرطان) حدود 47 درصد بودجه عادی و 23 درصد بودجه انکشافی تا این دم به مصرف رسیده است.

درمیان ادارات مستقل و وزارت‌خانه‌ها بیشترین بودجه اختصاصی سالانه را شورای امنیت ملی حدود 68 درصد، ریاست جیودیزی و کارتوگرافی حدود 68 درصد و مجلس نمایندگان شورای ملی حدود 61 درصد بودجه‌های‌شان را بمصرف رسانیده اند.

بودجه 1396


(برای دیدن نمایه فوق در نمای بزرگتر اینجا کلیک کنید.)


اداراتی که کمترین مقدار بودجه اختصاصی سالانه را بمصرف رسانیده اند، کمیسیون حقوق بشر حدود 4 درصد، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان حدود 9 درصد و اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان حدود 17 درصد بودجه‌های‌شان را بمصرف رسانیده اند.

البته قابل یادآوریست که بودجه اختصاصی این ادارات نسبت به سایر وزارت‌خانه‌های بزرگ، کم میباشد، اما باوجود آن‌هم بسیاری ازین ادارات نتوانسته اند مقدار معینه بودجه شان را طی این مدت طولانی بمصرف برسانند.

بررسی مصرف بودجه براساس هر سکتور نشان میدهد که بیشترین مقدار بودجه را درین 7 ماه گذشته از سال مالی 1396 هـ خورشیدی، سکتور مصئونیت اجتماعی (67 درصد)، سکتور امنیتی (48.8 درصد) و سکتور صحت (47.5 درصد) بمصرف رسانیده اند و کمترین مقدار را نیز سکتور زیربنا و منابع طبیعی (20.9 درصد)، سکتور زراعت و انکشاف دهات (32.7 درصد) و سکتور معارف (37.5 درصد) بمصرف رسانیده اند.

بودجه 1396


بودجه 1396


در میان وزارت‌خانه‌ها، بیشترین مقدار بودجه عادی را نیز وزارت‌های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (73.7 درصد)، وزارت مالیه (67.6 درصد) و وزارت انرژی و آب (60.5 درصد) بمصرف رسانیده اند و کمترین مقدار را نیز وزارت احیا و انکشاف دهات (36.2 درصد)، وزارت حج، ارشاد و اوقاف (41.5 درصد) و وزارت تحصیلات عالی (43.3 درصد) بمصرف رسانیده اند.

بودجه 1396


بیشترین مقدار بودجه انکشافی (توسعوی) را نیز وزارت‌های دولت در امور پارلمانی (69.8 درصد)، وزارت صحت عامه (45.3 درصد) و وزارت اقتصاد (45.2 درصد) بمصرف رسانیده اند و کمترین بودجه انکشافی را نیز وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی (3 درصد)، وزارت امور زنان (7.2 درصد) و وزارت دفاع ملی (7.9 درصد) بمصرف رسانیده اند.

بودجه 1396


بیشترین مقدار بودجه سالانه را نیز وزارت‌های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (70.4 درصد)، وزارت مالیه (56.2 درصد) و وزارت دولت در امور پارلمانی (49 درصد) بمصرف رسانیده اند و کمترین بودجه سالانه را نیز وزارت های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی (11.6 درصد)، وزارت انرژی و آب (19.2 درصد) و وزارت معادن و نفت (19.7 درصد) بمصرف رسانیده اند.

بودجه 1396


بودجه 1396


از مجموع بودجه عادی امسال که بالغ بر 4.079 میلیارد دالر (برابر با 273.310 میلیارد افغانی) میشود، و تخصیص حدود 76.5 درصد آن صادر شده که بالغ بر 3.122 میلیارد دالر (معادل 209.192 میلیارد افغانی) میشود و تا پایان 31 سرطان 1396 هـ خورشیدی 46.6 درصد بودجه عادی معادل 1.902 میلیارد دالر (برابر با 127.433 میلیارد افغانی) بمصرف رسیده است.

از مجموع بودجه انکشافی امسال که بالغ بر 2.428 میلیارد دالر (برابر با 162.701 میلیارد افغانی) میشود، و تخصیص حدود 38.1 درصد آن صادر شده که بالغ بر 925.76 میلیون دالر (معادل 62.026 میلیارد افغانی) میشود و تا پایان ماه سرطان سال جاری، 22.9 درصد بودجه انکشافی معادل 557.1 میلیون دالر (برابر با 37.327 میلیارد افغانی) بمصرف رسیده است.

بودجه 1396


از مجموع بودجه سال 1396 خورشیدی، که بالغ بر 6.508 میلیارد دالر (برابر با 436.011 میلیارد افغانی) میشود، و تخصیص 62.2 درصد آن صادر شده که بالغ بر 4.048 میلیارد دالر (معادل 271.218 میلیارد افغانی) میشود و تا پایان ماه هفتم سال مالی 1396 هـ خورشیدی، 37.8 درصد مجموع بودجه معادل 2.459 میلیارد دالر (برابر با 164.761 میلیارد افغانی) بمصرف رسیده است.

در بخش بودجه اختیاری که امسال 941.28 میلیون دالر (معادل 63.066 میلیارد افغانی) مشخص شده، تخصیص 29.28 درصد آن که معادل 275.59 میلیون دالر (برابر با 18.465 میلیارد افغانی) میشود، صادر شده و حدود 22.95 درصد بودجه اختیاری تا پایان ماه سرطان 1396 هـ خورشیدی، بمصرف رسیده که معادل 215.98 میلیون دالر یا 14.471 میلیارد افغانی میشود.

بودجه 1396


در بخش بودجه غیراختیاری که بخش بزرگی از بودجه انکشافی سال 1396 را تشکیل میدهد و امسال در مجموع 1.487 میلیارد دالر معادل 99.635 میلیارد افغانی درین بخش مختص گردیده است. ازین میان تخصیص 43.72 درصد آن که معادل 650.16 میلیون دالر (معادل 43.561 میلیارد افغانی) میشود، صادر گردیده و حدود 22.94 درصد بودجه غیراختیاری امسال تا پایان ماه سرطان 1396 هـ خورشیدی، بمصرف رسیده که معادل 341.14 میلیون دالر یا 37.327 میلیارد افغانی میشود.

در پایان هم تشریح کامل مصارف بودجه اختصاصی به کودهای احتیاط که تا پایان ماه سرطان 1396 هـ خورشیدی بمصرف رسیده است.

بودجه 1396
تهیه و ترتیب: ا. عبیدی | منبع: گزارش رسمی وزارت مالیه

موضوعات: اقتصاد جهان, افغانستان و جهان

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید