اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » شش شاخصی که نشان می‌دهد تا 18 ماه آینده اقتصاد جهانی فرو می‌پاشد

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

شش شاخصی که نشان می‌دهد تا 18 ماه آینده اقتصاد جهانی فرو می‌پاشد

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 4 شهریور 1396 | بازدیدها: 1744

0
شش شاخصی که نشان می‌دهد تا 18 ماه آینده اقتصاد جهانی فرو می‌پاشد


یک: ۱۵ کشور صادرات آنها سالانه ۱۵۰۰ میلیارد دلار از واردات آنها بیشتر است و مازاد صادراتی ۱۵ کشور، در بانک‌های آمریکا و انگلیس پس انداز میشود، علاوه بر آن بی ثباتی در بسیاری از کشورها منجر به خروج سرمایه از آن کشورها شده و مقصد نهائی سرمایه‌های خصوصی که به سب بی‌ثباتی کشورها را ترک می‌کنند آمریکا و انگلیس است؛


دو: بیش از ظرفیت جذب اقتصاد آمریکا، پس‌اندازهای جهانی وارد آمریکا شده و در آمریکا تشکیل حباب داده است. این حباب در بخش بورس، موسسات مالی سایه از کنترل خارج شده است و در بخش مسکن به مرز هشدار رسیده است؛


سه: از جنگ جهانی اول تاکنون اقتصاد آمریکا ۱۰ بار حبابی شده و در نه بار از ده بار، فدرال رزرو (بانک مرکزی) با افزایش نرخ بهره اقدام به ترکاندن حباب کرده است و بعد از فروپاشی ناشی از ترکاندن حباب، با کاهش نرخ بهره شرایط را به وضعیت عادی بازگردانده است اما این بار استفاده در حد و اندازه قبلی از نرخ بهره، برای ترکاندن حباب‌ها دیگر ممکن نیست؛


چهار: مجموع نسبت بدهی جهان به تولید ناخالص ملی از ۸۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴۲ درصد در سال ۲۰۰۷ ، ۱۹۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۲۲۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است، بدهی جهان نسبت به سال ۲۰۰۰ تقریبا سه برابر شده است، با سه برابر شدن بدهی جهان، افزایش نرخ بهره به فروپاشی اقتصاد جهانی منجر میشود، لذا نظر به سه برابر شدن بدهی جهانی افزایش نرخ بهره آثار فاجعه آسا بر اقتصاد جهانی دارد، برگرفته از این محدودیت، با توجه به حبابی شدن اقتصاد آمریکا باید از مکانیزم دیگری برای ترکاندن حباب استفاده کرد؛


پنج: طی ده سال گذشته در بخش تولید کالائی، سرمایه ها از کشورهای که دستمزد بالاتر، مالیات بالاتر، تامین اجتماعی بالاتر و پول ملی قوی تر دارند، به کشورهای مهاجرت کرده که دستمزد پائین تر، مالیات کمتر، تامین اجتماعی کمتر و پول ملی ضعیف تر دارند؛

در کنار آن، یورو قوی به اروپای ضعیف و یورو ضعیف به اروپای قوی منجر میشود،

و یوآن قوی به چین ضعیف و یوآن ضعیف به چین قوی منجر میشود؛


شش: تولید در مناطق غیر ساحلی قابل رقابت با مناطق ساحلی نیست ، ۸۰ درصد صادرات چین از ۱۲ منطقه آزاد چین صادر می‌شود که تا عمق ۲۰۰ کیلومتری ساحل قرار دارند؛


جمع بندی

کشورهای دارای دستمزد بالاتر، مالیات بالاتر، تامین اجتماعی بالاتر، پول ملی قوی تر و تمرکز تولید در مناطق غیرساحلی اند، در موقعیت شکننده و غیررقابتی قرار دارند.

اقتصاد اروپا با همه محدودیت‌های فوق جز عامل آخر (تولید در مناطق غیرساحلی) مشکل دارد.

اقتصاد آمریکا با هر پنج عامل مشکل دارد، اما تنها مناطق ساحلی آمریکا با عامل پنجم مشکل ندارد، لذا اقتصاد آمریکا و اروپا باید رقابتی‌تر شود تا بتواند خود را با سطح رقابت جهان منطبق کند.

اگر اقتصاد آمریکا و اروپا رقابتی‌تر نشود، ارزش پول ملی آنها سقوط می‌کند.

نرخ ارز میزبان همه ناکارآمدی های اقتصاد است. وقتی اقتصاد یک کشور ناکارآمدتر از اقتصاد کشورهای دیگر باشد، دیر یا زود ارزش پول ملی آن کشور سقوط می‌کند.

دلار و پول‌های ملی کشورهای اروپایی در معرض سقوط ارزشی قرار دارند.


از کنترل خارج شدن بدهی جهانی

جهان با چهار معضل مواجه است؛ غیر رقابتی شدن اقتصاد آمریکا و اروپا، حبابی شدن بازار سهام، رشد بیش از ظرفیت موسسات مالی سایه به خصوص در آمریکا و چین و از کنترل خارج شدن بدهی.

بگونه‌ی باید اقتصاد اروپا و آمریکا رقابتی‌تر شود. باید از اقتصاد جهانی حباب زدائی شود، موسسات مالی سایه باید بسیار کوچک شوند و از میزان بدهی جهان باید کاسته شود تا امکان بازپرداخت آن فراهم شود.


کاستن از میزان بدهی جهان

رشد بدهی در جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از رشد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. رشد بدهی بیش از رشد دستمزدها بوده است. رشد بدهی بیش از رشد دارائی شرکت‌ها بوده است و رشد بدهی بیش از رشد ارزش افزوده جهانی بوده است و تداوم آن غیر ممکن است. حداقل نصف بدهی جهانی باید بخشیده شود تا اقتصاد جهانی وارد فاز رونق شود.


راهکار برای نصف کردن بدهی جهانی

اندونزیائی کردن اقتصاد جهان یک راهکار برای کاستن از حجم بدهی است. در سال ۱۹۹۸ ناشی از سقوط قیمت نفت، اقتصاد اندونزی دچار بحران عمیق شد و نتوانست تا اقساط وام‌های خارجی سررسید شده را پرداخت کند. در این موارد صندوق بین المللی پول به میدان می آید. توصیه‌های صندوق برای پرداخت وام جدید خارجی منوط به این بود که بدهی بانکهای انگلیس و آمریکا پرداخت شود و پرداخت بدهی بقیه طلبکاران فقط وقتی پرداخت شود که طلب آمریکا و انگلیس پرداخت شده باشد.

این فرمول منجر به ورشکست شدن همه ۱۸ بانک خصوصی اندونزی شد. در نمونه اندونزی وقتی پرداخت بدهی خارجی از توان اقتصاد ملی عبور می کند، تنها با توصیه صندوق بیت المللی پول، بدهی بانکهای بزرگ جهانی پرداخت میشود و بقیه بدهی ها هرگز پرداخت نمیشود. در وضعیت موجود بدهی جهانی سه برابر شده و تا زمانی که این بدهی نصف نشود، امکان برون‌رفت از بحران وجود ندارد. بخشیدن بدهی بقیه طلبکاران و پرداخت بدهی بانکهای بزرگ راه حلی بود که اندونزی در پیش گرفت. احتمالا طراحی اقتصاد جهانی به دنبال اندونزیائی کردن ساختار بدهی ها در جهان است.


راهکار برای حباب زدائی از اقتصاد

تاکنون از افزایش نرخ بهره برای حباب زدائی از اقتصاد استفاده میشود و نظر به ریسک بالای این شیوه، راهکار جایگزین ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌ثباتی سیاسی در جهان است. با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌ثباتی سیاسی در ابعاد شگفت انگیز، بازارها سقوط می‌کند، بدون اینکه نرخ بهره خیلی افزیش یابد. سخن بر سر عدم استفاده از افزایش نرخ بهره در حباب زدائی از اقتصاد جهانی نیست. سخن بر سر این است که این حربه برندگی سابق را ندارد و هزینه استفاده از آن احتمال از کنترل خارج شدن اقتصاد جهانی را دارد.

لذا استفاده از این حربه باید آرام‌تر و کندتر انجام شود و نتایج لازم را ندارد، لذا استفاده از حربه بی‌ثباتی در محیط سیاسی همان آثار افزایش نرخ بهره را دارد. برای حباب زدائی از بازار سهام سناریوی دیگری غیر از نرخ بهره وجود دارد. ترامپ همان اثری را بر اقتصاد جهانی دارد که افزایش نرخ بهره. لذا از ترامپ برای فروپاشی بازار های سهام در جهان می تواند استفاده شود.

به زیان صریح‌تر ترامپ با ایجاد بی ثباتی در محیط سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده، می تواند همان اثرات افزایش نرخ بهره برای حباب زدائی از بازار بورس را تمهید کند. بی‌ثباتی از طریق یک بحران عظیم سیاسی با رویکرد جنگ طلبانه در شبه جریزه کوریا و ایجاد شکاف داخلی در ساخت سیاسی آمریکا، قابل تحقق است. سیاست در کشور ما می تواند با خیال راحت از این فرایند استفاده خاص خود را داشته باشد.

بزودی اقتصاد جهانی وارد فاز سقوط موسسات مالی سایه و بازارهای سهام می‌شود و این توجه آمریکا را به خلیج فارس، شرق میانه و پیرامون آن به شدت کاهش می دهد.برگرفته: مدیران ایران

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید