اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 4 شهریور 1396 | بازدیدها: 1651

0
1. اقتصادهای پیشرفته - Advanced Economies که شامل 39 کشور می‌شود. درمیان اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، 7 کشور را بنام Major Advanced Economies یا اقتصادهای پیشرفته‌تر جهان یا G7 یاد می‌کنند که شامل آیالات متحده آمریکا، جاپان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کانادا می‌شود. 19 کشور منطقه یورو نیز شامل این کتگوری می‌شود.

اقتصادهای پیشرفته در مجموع 41.9 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 64.4 درصد مجموع صادرات جهان و 14.5 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.


2. اقتصادهای نوظهور و درحال پیشرفت - Emerging Market and Developing Economies که شامل 153 کشور می‌شود و به چندین کتگوری طبقه‌بندی شده است که شامل، کشورها مستقل و مشترک المنافع (Commenwealth of Independent States)، آسیای نوظهور و درحال پیشرفت، اروپای نوظهور و درحال پیشرفت (اروپای مرکزی و شرقی)، آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)، خاور میانه - آفریقای شمالی - افغانستان و پاکستان (MENAP) و آفریقای تحت صحرا (SSA) می‌شود.

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017


کشورهای مستقل و مشترک المنافع نیز شامل 12 کشور می‌شود.

آسیای نوظهور و درحال پیشرفت نیز شامل 30 کشور هست.

اروپای نوظهور و درحال پیشرفت نیز شامل 12 کشور هست.

آمریکای لاتین و کارائیب نیز شامل 32 کشور می‌شود.

خاور میانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان نیز شامل 22 کشور می‌شوند.

آفریقای تحت صحرا (Sub Saharan Africa) نیز شامل 43 کشور می‌شود که کشورهای شمال آفریقا شامل آن نمی‌شود.

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017


بزرگترین سهم در اقتصاد جهان را کشورهای چین و آیالات متحده آمریکا دارد که از مجموع تولید ناخالص جهان، 17.8 درصد آن به چین و 15.5 درصد آن به آیالات متحده تعلق دارد و از مجموع صادرات جهان 10.8 درصد آن به آیالات متحده آمریکا و 10.7 درصد دیگر به کشور چین تعلق دارد.

منطقه یورو که شامل 19 کشور اروپایی می‌شود در مجموع 11.8 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 26.3 درصد صادرات جهان و همچنان 4.6 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

کشورهای نوظهور و درحال پیشرفت که شامل 153 کشور می‌شود، در مجموع 58.1 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 35.7 درصد صادرات جهان و 85.5 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند.

کشورهای مستقل مشترک المنافع که شامل 12 کشور از جمله روسیه می‌شود، در مجموع 4.5 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان و تنها 2.4 درصد مجموع صادرات جهان و 3.9 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. روسیه به تنهایی خود درین میان 3.2 درصد مجموع تولید ناخالص جهان، 1.6 درصد مجموع صادرات جهان و تنها 2 درصد جمعیت جهان را تشکیل داده است.

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017


30 کشور که شامل آسیای نوظهور و در حال پیشرفت می‌شود، در مجموع 31.6 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 17.9 درصد مجموع صادرات جهان و 48.7 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

در آسیای نوظهور و درحال پیشرفت بزرگترین اقتصادها نیز چین و هند می‌باشند که هر یک بالترتیب 17.8 و 7.2 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 10.7 و 2.1 درصد مجموع صادرات جهان و 19 و 17.9 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

اروپای نوظهور و درحال پیشرفت که شامل 12 کشور نسبتاً عقب‌مانده اروپایی می‌شود، در مجموع 3.5 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 3.5 درصد مجموع صادرات جهان و 2.4 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017


آمریکا لاتین و منطقه کارائیب که شامل 32 کشور از جمله برازیل و مکزیک می‌شوند، در مجموع 7.9 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 5 درصد مجموع صادرات جهان و 8.4 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. کشورهای بزرگ برازیل و مکزیک نیز به ترتیب هر یک 2.6 و 1.9 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 1.1 و 1.9 درصد مجموع صادرات جهان و 2.8 و 1.7 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل داده اند.

منطقه خاور میانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان نیز که شامل 22 کشور می‌شود در مجموع 7.6 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 5.2 درصد مجموع صادرات جهان و 9.1 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل داده است.

درین میان کشورهای افغانستان و پاکستان در مجموع تنها 0.9 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 0.2 درصد مجموع صادرات جهان و 3.1 درصد مجموع جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

تقسیم بندی اقتصادهای جهان در سال 2017


آفریقای تحت صحرا که شامل 43 کشور باقی‌مانده آفریقایی می‌شود، در مجموع 1.5 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، 0.9 درصد مجموع صادرات جهان و 9.7 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.ترتیب: ا. عبیدی | منبع: گزارش صندوق بین المللی پول

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید